plog

we12plog week 8 – travel memories and inspiration

Sunday starts with a session at the gym – as always. The rest of the afternoon I’m reading Columbus Magazine, the Island Edition. In the evening we’re visiting our friend Miriam for dinner. She made a delicious tiramisu without eggs.

Zondag: zoals altijd begint de dag in de sportschool. De rest van de middag breng ik op de bank door samen met de laatste Columbus Magazine, Eiland Special. ‘s Avonds gaan we weten bij onze vriendin Miriam, die als toetje een heerlijke tiramisu zonder eieren serveert.

IMG_5889IMG_5895

Monday: when I get to the office one of my colleagues has brought me the Reiskrant (“travel-paper”) which has an article about the north of Chile (where I was in Nov. 2012). At the end of the day, we gather around the radio at the office and listen to the men’s speedskating 10.000 m. We are 1-2-3 again.

Maandag: een collega neemt de Reiskrant mee naar het werk daar er een artikel over het noorden van Chili in staat (ik was daar in november 2012). Aan het einde van de dag verzamelen we ons rondom de radio om naar de 10.000 meter voor de mannen te luisteren. We worden wederom 1-2-3.

IMG_5897 IMG_5946
Tuesday: after work we’re having dinner at my mum’s. She’s got a really ancient picture of us that we took in Australia and a calender that shows her region’s wisdom. (“Winners are losers that don’t give up”).

Dinsdag: na het werk gaan we bij mijn moeder eten. Ze heeft een 12 jaar oude foto in de woonkamer staan die we in Australië lieten maken en een kalender met Achterhoekse uitspraken. (“Winnaars bunt verliezers dee neet opgeeft”).

IMG_5899 IMG_5902
Wednesday: I start the day with a pancake for breakfast and when I get home from work, I find some great mail waiting for me! A postcard from my friends who went to Turin (without me, I had to work … ) and the new Op Pad Magazine.

Woensdag: ik begin de dag met een pannenkoek voor ontbijt en als ik ‘s avonds thuis kom uit het werk, ligt er leuke post op me te wachten! Een kaart van vriendinnen die naar Turijn zijn geweest (zonder mij want ik moest werken) en het nieuwe Op Pad Magazine.

IMG_5903IMG_5906

 

Thursday: at the gym again, this time for my favorite class: Les Mills Bodypump. I try to take this class at least twice a week.

Donderdag: weer in de sportschool, deze keer voor mijn favoriete les: Bodypump van Les Mills. Ik probeer deze les minstens twee keer per week te volgen.

IMG_5908


Friday: when waking up I find these balloons in our garden. Makes me think of the movie IT… Friday at the office ends with wine at work and the weekend starts with a night out. Together with our friends Wilco, Martijn (another one) and Charlotte we are visiting a concert by the Dutch band Go Back to the Zoo.

Vrijdag: zodra ik wakker wordt tref ik deze ballonnen aan in de tuin. Doet me denken aan de film IT … De vrijdag op kantoor eindigt met een wijntje en het weekend begint met een avondje op stap. Met onze vrienden Wilco, Martijn (nog eentje) en Charlotte gaan we naar een optreden van Go Back to the Zoo.

IMG_5915 IMG_5917 IMG_5924IMG_5931
Saturday: we’re visiting Martijn’s sister and her family who live in Rosmalen, but before that, we’re taking a hike in the nearby woods in Maliskamp.

Zaterdag: we gaan op bezoek bij de zus van Martijn en haar gezin die in Rosmalen wonen. Daarvoor strekken we nog even de benen tijdens een wandeling bij Maliskamp.

IMG_5941 IMG_5940 IMG_5939


So that was week 8 in pictures. I managed to make more pictures than last week, now I should put more effort in them and try to make them of better quality. Until next week!

Zo dat was week 8 in foto’s. Het is me gelukt meer foto’s te maken dan vorige week, nu moet ik er nog voor zorgen dat ze van betere kwaliteit worden. Tot volgende week! 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *