Argentina,  Arizona,  Chile,  plog

we12plog week 11- first week in Patagonia!

While typing this I’ve been frustrated for at least one hour. Tonight would be the night I was going to upload pictures and make a story with it. It’s the first night in 10 days I’m not knocked out by wine, exhausted from all the traveling or being outdoors. And then the internet decides not to work and only allow you on certain sites. So with all my best will, here’s a plog of the past week, with poor quality pics because the interweb doesn’t allow me to do much else… however it’s brought to you with love from Argentina!

Terwijl ik dit zit te schrijven ben ik al een uur zwaar gefrustreerd. Ik had me voorgenomen vanavond eindelijk eens te gaan zitten om mijn foto’s uit te zoeken een een plog te maken van de afgelopen week. Voor het eerst in 10 dagen ben ik niet compleet van mijn padje door de wijn, de lange reisdagen of de vele wandelingen die we maken. Maar het interweb werkt niet mee en de meeste sites waar ik wil inloggen zijn uitgerekend vanavond geblokkeerd. Dus bij deze toch een plog, met slechte collages en onbewerkte foto’s, maar wel met alle liefde vanuit Argentinië!

 

Sunday and Monday: those days we spend in Cochamó, also known as the Yosemite of Chile. It’s a 5 hour walk to a remote refugio, surrounded by waterfalls and granite walls. However, the weather is extremely poor and we get nothing but rain. The best thing about the trip is the rudimentary pulley system which takes you over the Cochamó River: while one person is in the cable car, the other one is pulling …

Zondag en maandag: we verblijven deze dagen in Cochamó, ook wel bekend als het Yosemite van Chili. We lopen 5 uur naar een afgelegen berghut waar we omringd worden door watervallen en granieten muren. Jammer genoeg is het weer enorm slecht en hebben we alleen maar regen. Het leukste deel van deze trip is het kabelbaantje over de Cochamó rivier: een persoon gaat in de bak zitten en de andere persoon moet aan de kabel trekken…

zondagmaandagwk11

 

Tuesday: time to leave Cochamó and walk back to our car. While driving to Entre Lagos we meet a piggy along the way, eat a mouldy empanada and visit Laguna Verde (the green lagoon) in Vicente Perez Rosales NP

Dinsdag: tijd om Cochamó te verlaten en terug te lopen naar onze auto. Tijdens het rijden naar Entre Lagos staat er een varkentje langs de weg, eten we een beschimmdelde empanada en bezoeken we Laguna Verde (de groene lagune) in Vincente Perez Rosales NP
dinsdagwk11

Wednesday: time to leave Chile and make our way to Argentina! We cross the border via Puyehue National Park and upon arrival in Argentina we drive a part of the stunning Ruta de los Siete Lagos (Seven Lakes Route). A sunny day at last, ending with the most magnificent sunset above Lago Nahuel Huapi.

Woensdag: tijd om Chili achter ons te laten en naar Argentinië door te reizen. We steken de grens over bij Puyehue National Park en bij binnenkomst in Argentinië rijden we over de Ruta de los Siete Lagos, de Zevenmerenroute. Eindelijk hebben we een zonnige dag, die eindigt met een prachtige zonsondergang boven het Nahuel Huapi meer.

 

woensdagwk11

 

Thursday: today is all about hiking and glaciers! We settle at the base of Cerro Tronador and visit the Ventisquero Negro (“black glacier”). In the afternoon we hike up to Refugio Otto Meiling where we stay for the night, surrounded by glaciers.

Donderdag: vandaag staat in het teken van wandelen en gletsjers! We vestigen ons aan de voet van Cerro Tronador waar we Ventisquero Negro (“zwarte gletsjer”) bezoeken. In de middag lopen we naar Refugio Otto Meiling, waar we de nacht doorbrengen midden tussen de gletsjers.

donderdagwk11
Friday: hiking back to the car and visiting a 70 meter high waterfall along the way. Time to say goodbye to the glaciers (at least for now) and get back to Bariloche, where we enjoy good wine and healthy food at Manush, the place to be in Bariloche.

Vrijdag: we wandelen terug naar de auto en bezoeken onderweg een 70 meter hoge waterval. Tijd om (althans voor nu) afscheid te nemen van de gletsjers en terug te gaan naar Bariloche, waar we ‘s avonds genieten van een goede wijn en gezonde maaltijd bij Manush, dé place to be in Bariloche.
vrijdagwk11

Saturday: while the morning starts sunny and hot, we drive up to Cerro Catedral for some hiking. We also get our first helado here, which turns out to be larger than expected. In the afternoon we go on a tour of Circuito Chico and it poors with rain. Luckily the rainbow above Perito Moreno Lake makes it all better…

Zaterdag: de dag begint zonnig, we rijden naar Cerro Catedral voor een wandeling. Hier genieten we ook van onze eerste Helado, die iets groter uitvalt dan gepland. In de middag maken we een tour over Circuito Chico maar de regen komt met bakken uit de hemel. Gelukkig maakt de regenboog die verschijnt boven Lago Perito Moreno een hoop goed.

zaterdagwk11

That sums up a crazy week in Patagonia. From (almost) freezing temperatures to sunny days and from wine to ice cream and empanadas, Chile and Argentina have not left us dissapointed so far. See you next week!

Dit was een korte samenvatting van een bizarre week in Patagonië. Van (bijna) vrieskou tot aan zonnige dagen en van wijn tot ijs en empanadas, Chili en Argentinië hebben ons tot nu toe niet teleurgesteld. Tot volgende week!

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *