plog

we12plog week 9 – travel prepping and memory living

On Sunday I completely forget to take pics. Could have tried to pretend with other pictures but that’s just not me…
Op zondag ben ik compleet vergeten foto’s te maken. Had kunnen doen alsof met andere foto’s maar dat past niet bij me…

Monday: I wake up to a beautiful sunrise. When coming home, there’s a note in my mailbox a package is waiting for me at the neighbors. As my friend Maaike comes over for some tea and chatting I don’t have time to pick it up but my neightbor is so kind to bring it by 11pm. It’s my new Fjällräven jacket that I’m going to test during my upcoming trip to Patagonia.

Maandag: ik word wakker en zie een prachtige zonsopkomst. Als ik thuis kom vind ik een briefje in de brievenbus dat er een pakketje is afgegeven bij de buren. Aangezien vriendin Maaike op bezoek komt om bij te kletsen onder het genot van een kop thee heb ik geen tijd om het op te halen, maar de buurman brengt het om 23:00 nog even langs. Het is mijn nieuwe Fjällräven jas die ik mag gaan testen tijdens mijn aanstaande reis naar Patagonië!

maandagwk9

Tuesday: my favorite breakfast, yoghurt with banana, nuts and all kinds of superfood seeds. And with a bit of honey. Another package is waiting for us: a new inspirational book we’ll be reading on our trip

Dinsdag: mijn favoriete ontbijt, yoghurt met banaan, noten en allerlei superfood zaadjes. En een beetje honing. Er wordt nog een pakketje afgeleverd, een nieuw inspiratie boek dat we gaan lezen op reis.

dinsdagwk9

Wednesday: I love my city! And when the sun lights it up while cycling to the office even more. At night we treat ourselves to a Swedish cinnamon bun from Lidl in our street that has finally reopened.

Woensdag: ik hou van mijn stad! En al helemaal als de zon schijnt terwijl ik naar mijn werk fiets. ‘s Avonds trakteren we onszelf op een kaneelbroodje van de Lidl verderop in de straat die net weer is geopend.

woensdagwk9

Thursday: a day off as I’m working on Saturday. I spend most of the day in bed getting over my cold and working on this blog and future projects. At night I try to make mac & cheese, and spend the rest of the time reading one of the best books I read in a while. I’m biased though because it features in Wyoming where we spent a couple of weeks last summer.

Donderdag: een vrije dag aangezien ik op zaterdag werk. Ik breng mijn meeste tijd in bed door om over mijn verkoudheid heen te komen en werk aan ons blog en aanstaande projecten. ‘s Avonds maak ik mac & cheese en lees ik een van de beste boeken die ik sinds tijden heb gelezen uit. Ik ben wel een beetje bevooroordeeld aangezien het zich in Wyoming afspeelt waar we afgelopen zomer een aantal weken doorbrachten.

donderdagwk9

Friday: picking up US Dollars from the bank and at last, our Wyoming and Colorado photo album is finished. The colorful page of Yellowstone is one of my fave compositions.

Vrijdag: ik haal een stapel US Dollars op bij de bank en eindelijk ook ons foto album van Wyoming en Colorado. De kleurrijke pagina van Yellowstone is mijn favoriet in het album.

vrijdagwk9

Saturday: Meet my grandmother! She’s 81 and has traveled for 65 years. Still she goes away at least once a year. She and my mother come to see me during my Alaska presentation.

Zaterdag: Dit is mijn oma! Ze is 81 jaar en reist al zo’n 65 jaar. Ondanks haar leeftijd gaat ze elk jaar nog minstens een keer op reis. Samen met mijn moeder komt ze naar mijn presentatie over Alaska kijken.

zaterdag

That’s our last full week at home, at least for a while. The next plog will be brought to you from Chile, with love!
Dit was onze laatste week thuis, althans voorlopig. De volgende plog komt naar jullie toe met liefs vanuit Chili!

2 Comments

  • anto

    The travel virus has always been running through my family but nowadays, from my siblings I’m the only one who really likes to explore… more about my travel-family will be here after Chile 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *